به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.

پروژه های انجام شده

شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید پروژه های مختلف مطابق با سفارش مشتریان خود به انجام رسانیده است. این پروژه ها شامل ساخت دستگاه های مورد نیاز بخش های صنعت، ابزار دقیق و بخش آزمایشگاهی- تحقیقاتی است. پروژه های انجام شده توسط این شرکت شامل موارد زیر است:

  1. طراحی و ساخت دستگاه تست دوام یاتاقان های غلتشی: این دستگاه جهت انجام تست دوام انواع یاتاقان های غلتشی با هر سایز و نوع مطابق با استاندارد بین المللی ISO 281 با اتوماسیون کامل طراحی و ساخته شده است. این دستگاه با شماره 94700 به عنوان اختراع در دفتر مالکیت معنوی به ثبت رسیده است.