به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.

افتخارات

افتخارات

کسب عنوان فناور برتر سال 1396

کسب عنوان شرکت دانش بنیان برتر سال 1397

ثبت اختراع دستگاه تست دوام یاتاقان های غلتشی

کسب عنوان شرکت برتر مستقر در مرکز رشدواحدهای فناوری لارستان در سال 97