به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.
<h1 class="entry-title">دسته: اخبار</h1>
۱۲ شهریور

نصب و راه اندازی دستگاه های تست ظروف آشپزخانه

دستگاه های آزمون ظروف آشپزخانه طراحی شده توسط شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید، با موفقیت در آزمایشگاه کیفیت آنامیس مستقر در بندرعباس به بهره برداری رسید. مجموعه این دستگاه ها که جهت آزمون استاندارد ظروف آشپزخانه مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی طراحی و ساخته شده شامل دستگاه های زیر است: دستگاه آزمون خوردگی […]

۱۰ شهریور

ارتقای شرکت پارس برهان سدید

ارتقای شرکت پارس برهان سدید از مرحله پیش رشد به مرحله رشد با تایید پارک علم و فناوری فارس انجام شد. این شرکت توانست با موفقیت در دوره مقدماتی (پیش رشد) و کسب هویت مستقل حقوقی در شورای پارک علم و فناوری فارس مجوز ورود به مرحله رشد را کسب نماید.