قالب انبساط سیمان

قالب انبساط سیمان براي ساخت نمونه هاي آزمايش انبساط سيمان در آزمايش اتوکلاو به کار مي رود.

ابعاد قالب : 40*40*160 میلیمتر

توضیحات

قالب انبساط سیمان جهت ساخت نمونه های استاندارد آزمایش انبساط سیمان در آزمایش اتوکلاو به کار می رود. این قالب طبق استاندارد ASTM C 151, C 141, C 490 طراحی و ساخته شده است. قالب سیمان ساخته شده دارای سه محفظه بوده و از فولاد ساخته شده است. نشتی قالب ساخته شده توسط شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید که یکی از پارامترهای مهم قالب های انبساط سیمان است، بسیار کمتر از نمونه های موجود در بازار است.

 

شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید
قالب انبساط سیمان