به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.

نصب و راه اندازی دستگاه های تست ظروف آشپزخانه

۱۲ شهریور

نصب و راه اندازی دستگاه های تست ظروف آشپزخانه

دستگاه های آزمون ظروف آشپزخانه طراحی شده توسط شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید، با موفقیت در آزمایشگاه کیفیت آنامیس مستقر در بندرعباس به بهره برداری رسید. مجموعه این دستگاه ها که جهت آزمون استاندارد ظروف آشپزخانه مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی طراحی و ساخته شده شامل دستگاه های زیر است:

  1. دستگاه آزمون خوردگی قاشق چنگال و چاقو
  2. دستگاه آزمون خستگی مجموعه دسته قابلمه
  3. دستگاه آزمون چسبندگی پوشش نقره قاشق، چنگال و چاقو
  4. دستگاه آزمون ریختن سیال
  5. دستگاه آزمون خمش چاقو و چنگال مارتنزیتی
  6. دستگاه آزمون خراش ظروف تفلون
  7. دستگاه آزمون استحکام دسته کتری و سماور
  8. دستگاه آزمون پیچش و خمش دسته ماهیتابه

تمامی دستگاه های فوق الذکر در شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید طراحی و ساخته شده است.