به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.

تقدیر از شرکت پارس برهان سدید به عنوان شرکت برترفناور سال ۹۷

۰۵ اسفند

تقدیر از شرکت پارس برهان سدید به عنوان شرکت برترفناور سال ۹۷

چهارشنبه یکم اسفند ماه سال 1397 به رسم آیین هرسال، آیین تقدیر از برگزیدگان سال جاری پارک علم و فناوری فارس در سالن اجلاس این سازمان برگزار شد.

دکتر مر ریاست این سازمان، سخنران این نشست بود. وی با مرور خدمات ارئه شده در سال جاری بیان داشت: متمرکز ترین پذیرش ها، تدوین و به روز رسانی آیین نامه ها، جذب سرمایه و ساخت کارگاه های جدید برای شرکت ها، از جمله اقدامات پارک در سال 1397 بوده است. همچنین ایشان با اشاره به افزایش 72 درصدی بودجه سالانه پارک علم و فناوری فارس، سال 98 را سال خوبی برای این پارک برشمرد.

در پایان مراسم از شرکت های برترفناور سال 97 تقدیر شد. شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید یکی از شرکت های برتر فناور سال 97 انتخاب و در این مراسم تقدیر شد.